Primul pas pentru realizarea oricărui proiect, indiferent de specificul lui, este existenţa unui vis. De aici orice persoană poate începe să realizeze un plan sau un proiect pentru atingerea obiectivului propus. 

În cazul unui proiect imobiliar, după decizia de a transpune visul în realitate, urmează realizarea proiectului propriu-zis. Dar cine se poate ocupa de această etapă? Dacă iniţial oamenii sunt de părere că pot duce la bun sfârşit un astfel de proiect complex, în timp aceştia vor realiza că este necesară expertiză unor profesionişti pentru ca proiectul să se realizeze cu succes.

Cele mai citite articole

Dacă arhitectul este persoană calificată pentru a se ocupa de realizarea unui proiect de arhitectură necesar pentru o construcţie, proiectantul este un termen care se referă, la nivel general, la orice persoană care lucrează în domeniul proiectării. Principala diferenţa dintre cele două profesii consta în necesitatea urmării, de către practicanţi, a unor forme de învăţământ superioare şi de calificare. 

Arhitect versus proiectant

Există o nelămurire în rândul oamenilor obişnuiţi, care au în plan construcţia unei case, referitoare la specialistul pe care să îl aleagă pentru desfăşurarea proiectului imobiliar, arhitectul sau proiectantul. De aceea, în continuare sunt prezentate câteva avantaje şi dezavantaje ale fiecărei ramuri:

  1. Preţul serviciilor – un prim criteriu care diferenţiază cele două profesii este preţul pentru serviciile oferite. În general, proiectanţii practică preţuri mai mici deoarece ei lucrează pe cont propriu în proiectele deţinute, în timp ce arhitectul se promovează prin intermediul prestantei, a experienţei şi proiectelor finalizate atât de el, cât şi de un birou de arhitectură pentru care lucrează sau cu care colaborează.
  2. Dreptul de semnătura – numai un arhitect autorizat are drept de semnătură pe un proiect pentru a intra în legalitate, indiferent de cine este realizat, de fapt, proiectul. Pentru a fi autorizat, un arhitect trebuie să facă parte din Ordinul Arhitecţilor din România (OAR). Astfel că, oricare ar fi alegerea iniţială pentru desfăşurarea proiectului imobiliar, semnătura unui arhitect este esenţială.
  3. Studii superioare de specialitate – orice arhitect este absolventul unor instituţii de studii superioare, pe când proiectanţii nu sunt obligaţi să aibă studii superioare pentru a practica această meserie.
  4. Echipa de lucru – în timp ce proiectantul lucrează mai mult individual, un arhitect are o întreagă echipă alături de el, din care fac parte proiectanţi, ingineri constructori, topografi, firme de construcţii.
  5. Raportarea la normele în vigoare – pe lângă faptul că un arhitect are studii superioare şi calificări necesare acestui domeniu, acesta este şi la curent cu toate inovaţiile şi tehnologiile, precum şi în contact cu toţi furnizorii de servicii utile în desfăşurarea proiectelor. Totodată, acesta este la curent cu toate reglementările, normele şi standardele în vigoare. 

Prin urmare, oricine va alege proiectantul în defavoarea arhitectului, tot va avea nevoie de o parte din serviciile oferite de acesta, deoarece nici un proiect tehnic realizat de proiectant nu va fi legal până nu are şi semnătura unui arhitect autorizat. 

Cele mai citite articole