„Marea invenție a secolului al XIX-lea a fost metoda invenției”. Maxima matematicianului și filosofului Alfred North Whitehead (1891-1947) se aplică perfect istoriei contorului de electricitate, care a fost perfecționat printr-o serie de invenții. La rândul său, contorul de electricitate a stimulat dezvoltarea electricității.

Prima jumătate a secolului al XIX-lea a adus descoperiri strălucite în electromagnetism. În 1820, francezul André-Marie Ampère (1775-1836) a descoperit interacțiunea electrodinamică dintre curenți. În 1827, germanul Georg Simon Ohm (1787-1854) a descoperit relația dintre tensiune și curent într-un conductor. În 1831, britanicul Michael Faraday (1791-1867) a descoperit legea inducției, pe care se bazează funcționarea generatoarelor, motoarelor și transformatoarelor.

Până în a doua jumătate a secolului, s-a creat baza aplicațiilor practice. Descoperirile au fost urmate de invenții și brevete. Lampa, dinamul, motorul, transformatorul, contorul și turbina au fost inventate într-o succesiune rapidă. 

Maghiarul Ottó Titusz Bláthy a inventat contorul de electricitate cu inducție și a fost co-inventator al transformatorului.

Odată cu inventarea dinamului (Anyos Jedlik în 1861, Werner von Siemens în 1867), energia electrică a putut fi generată în cantități mari. Prima utilizare în masă a energiei electrice a fost iluminarea. Când acest nou produs – energia electrică – a început să fie vândut, era evident că trebuia stabilit costul lui.

Cu toate acestea, nu era clar care ar trebui să fie unitățile facturate și care ar fi fost cele mai potrivite principii de măsurare.

Cele mai citite articole

Cel mai vechi contor a fost contorul de lampă Samuel Gardiner (SUA) brevetat în 1872. Acesta măsura timpul în care energia era furnizată sarcinii, întrucât toate lămpile conectate la acest contor erau controlate printr-un singur întrerupător. Subdivizarea circuitelor de iluminat a devenit practică odată cu introducerea becului lui Edison. Acest contor a devenit învechit.

Contoare electrolitice

Astăzi când vorbim despre citire contor electric, lucrurile sunt cât se poate de simple pentru consumatori. Este foarte simplu să transmiți indexul autocitit, fără a mai intra în contact cu un operator uman. 

În urmă cu 140 de ani, lucrurile stăteau cu totul diferit. Thomas Alva Edison (1847-1931), care a introdus primele sisteme de distribuție electrică pentru iluminat folosind curent continuu, a susținut că electricitatea trebuie vândută la fel ca gazul (de asemenea, utilizat pe scară largă pentru iluminat în acel moment).

„Contorul său electric” patentat în 1881 a folosit efectul electrochimic al curentului. Acesta conținea o celulă electrolitică, în care o bandă de cupru (cântărită cu precizie) a fost plasată la începutul perioadei de facturare. Curentul care trecea prin electrolit a provocat o depunere de cupru. La sfârșitul perioadei de facturare, banda de cupru a fost cântărită din nou, iar diferența a reprezentat cantitatea de electricitate care a fost consumată. Contorul a fost calibrat astfel încât facturile să poată fi redate în metri cubi de gaz.

Aceste contoare au rămas în uz până la sfârșitul secolului al XIX-lea. Cu toate acestea, a existat un mare dezavantaj – citirea contorului a fost dificilă pentru furnizor și imposibilă pentru client. Edison a adăugat ulterior un mecanism de numărare pentru a ajuta la citirea contorului.

Cele mai citite articole