Obținerea cetățeniei române poate fi realizată prin trei metode principale: naștere, adopție și acordare la cerere. Fiecare dintre aceste metode implică îndeplinirea unor condiții specifice, stabilite de legislația română. Cetățenia română se dobândește prin naștere dacă cel puțin unul dintre părinți este cetățean român, indiferent de locul nașterii copilului. În cazul adopției, copilul dobândește cetățenia română dacă cel puțin unul dintre părinții adoptivi este cetățean român. Care sunt condițiile ce trebuie îndeplinite pentru dobândirea cetățeniei române la cerere, precum și care sunt documentele necesare în acest scop vei descoperi în rândurile de mai jos. 

Condițiile generale pentru obținerea cetățeniei române

Potrivit art. 8 din Legea cetățeniei române, cetățenia română se poate acorda, la cerere, persoanei fără cetățenie sau cetățeanului străin, dacă îndeplinește următoarele condiții: s-a născut și domiciliază, la data cererii, pe teritoriul României sau, deși nu s-a născut pe acest teritoriu, domiciliază în condițiile legii pe teritoriul statului român de cel puțin 8 ani sau, în cazul în care este căsătorit și conviețuiește cu un cetățean român, de cel puțin 5 ani de la data căsătoriei. 

Există și situații în care termenele menționate mai sus pot fi reduse până la jumătate, cum ar fi cazul unei personalități recunoscute pe plan internațional, al unui cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, al unui solicitant care a dobândit statut de refugiat sau al unui solicitant care a investit în România sume care depășesc 1.000.000 de euro.

Atenție! În cazul în care cetățeanul străin sau persoana fără cetățenie care a solicitat să i se acorde cetățenia română se află în afara teritoriului statului român o perioadă mai mare de 6 luni în cursul unui an, anul respectiv nu se ia în calcul la stabilirea perioadei prevăzute.

Un alt aspect esențial este comportamentul solicitantului, care trebuie să demonstreze loialitate față de statul român, să nu întreprindă sau să sprijine acțiuni împotriva ordinii de drept sau a securității naționale și să declare că nici în trecut nu a întreprins asemenea acțiuni. În plus, solicitantul trebuie să fie major, să aibă asigurate în România mijloace legale pentru o existență decentă și să fie cunoscut cu o bună comportare. Este necesar ca solicitantul să nu fi fost condamnat în țară sau în străinătate pentru o infracțiune care îl face nedemn de a fi cetățean român.

Cunoașterea limbii române și a culturii și civilizației românești constituie o altă condiție importantă, ca și cunoașterea prevederilor Constituției României și a imnului național.

Cele mai citite articole

Dacă te întrebi cât durează obținerea cetățeniei române, trebuie să știi că termenul legal pentru analizarea dosarului este de 6 luni. Aceasta reprezintă însă doar prima dintre etapele obținerii cetățeniei române, astfel că întreg procesul poate dura 12 luni sau chiar mai mult. 

Actele necesare pentru depunerea cererii de cetățenie

Depunerea unei cereri de cetățenie română implică o serie de documente necesare care trebuie pregătite înainte de începerea procesului. Unul dintre cele mai importante documente este pașaportul, care trebuie să fie în copie legalizată și tradus în limba română. Alături de acesta, se cere și permisul de ședere permanentă pentru cetățenii străini, tot în copie legalizată.

O altă cerință importantă este adeverința care atestă domiciliul legal în România pentru o perioadă de cel puțin 8 ani sau, în cazul în care solicitantul este căsătorit cu un cetățean român, de cel puțin 5 ani de la data căsătoriei. Acest document poate fi obținut de la Inspectoratul General pentru Imigrări. Totodată, solicitantul trebuie să prezinte o declarație pe proprie răspundere, autentificată la notar, care să confirme că nu a întreprins sau susținut acțiuni împotriva ordinii de drept sau a siguranței naționale.

Actele de stare civilă ale solicitantului, precum certificatul de naștere, căsătorie, de schimbare nume/prenume sau divorț, sunt, de asemenea, necesare și trebuie să fie supralegalizate/apostilate și traduse în limba română. Dacă din aceste acte nu reies clar anumite informații esențiale, precum nume, prenume, localitatea nașterii sau numele părinților, se poate solicita o declarație pe proprie răspundere, autentificată la notar, care să conțină aceste date.

În cazul în care solicitantul este căsătorit cu un cetățean român, este necesară dovada cetățeniei române a soțului sau a soției, prin prezentarea actului de identitate în copie legalizată. Dacă sunt implicați minori, vor fi necesare certificatele de naștere ale acestora, supralegalizate/apostilate și traduse în limba română, precum și acordul părinților pentru acordarea cetățeniei române minorilor, dat prin declarație autentificată la notar.

Un alt document cerut este cazierul judiciar din țara de origine, în original, apostilat/supralegalizat și tradus în limba română. De asemenea, se va cere dovada locuinței în copie legalizată și dovada mijloacelor legale pentru o existență decentă în România.

Obținerea cetățeniei române poate fi un proces complex și de lungă durată, cu mai multe etape. Primul pas îl reprezintă însă pregătirea dosarului cu documentele necesare.

Cele mai citite articole