Managementul deșeurilor periculoase este un proces complex, care include mai multe etape. Una dintre cele mai importante este cea care ține de transport. 

Depozitate în locuri nepermise și nevalorificate conform prevederilor legale, deșeurile periculoase generează un impact semnificativ asupra mediului înconjurător. Integrează caracteristici toxice și sunt ușor inflamabile. 

Cum se realizează transportul deșeurilor periculoase?

Companiile sunt obligate așadar să realizeze cu atenție activitățile de transport deseuri periculoase. În baza HG nr. 1061 din 10 septembrie 2008 etapele pe care entitățile comerciale trebuie să le respecte sunt:

–       Mai întâi de toate, se va alege un operator economic aflat în proximitatea locului în care au fost generate deșeurile.

–       Transportul se va realiza în așa fel încât orașele sau zonele de interes să fie ocolite, pentru a evita posibile incidente neplăcute.

Cele mai citite articole

–       Transportul începe de la generatorul/ deținătorul de deșeuri periculoase către firma autorizată în servicii de colectare/ depozitare/ procesare/ eliminare (destinatar), pe baza unui formular de autorizare a transportului de deșeuri periculoase.

–       Dacă destinatarul își exprimă acordul cu privire la realizarea transportului, formularele sunt trimise către Agenția Județeană pentru Protecția Mediului. Autoritățile care se vor ocupa de verificarea documentelor sunt cele care fac parte din județul în care vor fi trimise deșeurile.

–       Conform articolului 14 din HG 1061/2008, Inspectoratul  pentru Situaţii de Urgenţă va fi anunțat cu 48 de ore înainte de efectuarea transportului. Generatorul de deșeuri este obligat să realizeze corect activitățile de etichetare și ambalare. Totuși, în cazul în care intervin situații urgente sau are loc un accident, transportatorul este obligat să anunțe ISU și APM.

Concluzii

Din cauza naturii lor, transportul deșeurilor periculoase poate deveni o adevărată provocare. Însă, organizarea riguroasă a etapelor va reduce la minimum riscurile care pot apărea pe parcurs. 

O firmă specializată în gestionarea de deseuri periculoase îți va fi de mare folos, mai ales în cazul în care sunt generate cantități ridicate. Specialiștii se vor asigura că toate activitățile sunt realizate conform legislației în vigoare. 

De asemenea, vor îmbunătăți strategiile de colectare și reciclare și vor dezvolta strategii durabile, menite să protejeze cu succes mediul înconjurător și să alinieze obiectul tău de activitate la prevederile legale.

Cele mai citite articole