Procesul de autentificare notarială reprezintă un aspect esențial al serviciilor oferite de birourile notariale. Acest proces implică verificarea și certificarea autenticității documentelor și semnăturilor, asigurându-se astfel că acestea sunt valabile din punct de vedere legal. 

În acest articol, vom explora în detaliu procesul de autentificare notarială, documentele și informațiile necesare, și cum puteți beneficia de serviciile unui birou notarial.

Ce este autentificarea notarială

Autentificarea notarială reprezintă actul prin care un notar public confirmă că semnăturile de pe un document sau act sunt autentice și că documentul respectiv a fost semnat de persoanele corecte. Această procedură are ca scop garantarea legalității și autenticității documentelor și a semnăturilor lor.

Când aveți nevoie de autentificare notarială

Există numeroase situații în care autentificarea notarială este necesară, printre care se numără:

 • Tranzacții imobiliare, cum ar fi vânzarea sau cumpărarea de proprietăți.
 • Redactarea sau actualizarea unui testament sau a unui acord de succesiune.
 • Semnarea procurilor sau a documentelor de reprezentare legală.
 • Încheierea contractelor comerciale și a acordurilor legale.
 • Procese de divorț sau separare legală.

Documentele și informațiile necesare

Cele mai citite articole

Pentru a iniția procesul de autentificare notarială, veți avea nevoie de următoarele documente și informații:

 • Documentul care urmează să fie autentificat: Acesta poate fi un contract, un testament, o procură sau oricare alt document care necesită autentificare. Asigurați-vă că documentul este complet și corect redactat.
 • Identificare validă: Notarul public va avea nevoie de documente de identitate valide pentru toate părțile implicate în tranzacție sau în actul notarial.
 • Instrucțiuni clare: Furnizați notarului instrucțiuni clare cu privire la ce trebuie să fie autentificat și la orice cerințe speciale.
 • Semnătura în prezența notarului: De obicei, semnăturile trebuie aplicate în prezența notarului, astfel încât acesta să poată confirma autenticitatea lor.

Procesul de autentificare notarială

Procesul de autentificare notarială constă în următoarele etape:

 1. Programare: Programați o întâlnire cu un notar public la biroul notarial. Asigurați-vă că aveți toate documentele și informațiile necesare cu dumneavoastră.
 2. Verificare documente: Notarul va verifica documentele și va verifica dacă acestea sunt corecte și complete. Va verifica și identificările pentru toate părțile implicate.
 3. Semnarea în prezența notarului: Documentul va fi semnat în prezența notarului public. Acesta va confirma autenticitatea semnăturilor.
 4. Autentificarea documentului: Notarul va atesta autenticitatea documentului prin aplicarea sigiliului și a semnăturii sale.
 5. Păstrarea documentelor: Notarul va păstra o copie a documentului autentificat în dosarul său pentru evidență și referință ulterioară.

Beneficiile autentificării notariale

Autentificarea notarială oferă o serie de beneficii, printre care se numără:

 • Valabilitate legală: Documentele autentificate notarial sunt considerate valabile din punct de vedere legal și pot fi utilizate în instanță și în alte proceduri legale.
 • Siguranță și certitudine: Procesul de autentificare notarială garantează că documentul este autentic și că semnăturile sunt valabile, ceea ce oferă certitudine părților implicate.
 • Prevenirea fraudelor: Autentificarea notarială ajută la prevenirea fraudei și a documentelor false, contribuind la integritatea și securitatea tranzacțiilor legale.

Autentificarea notarială este un proces esențial în garantarea legalității și autenticității documentelor. Cu documentele și informațiile corecte, puteți beneficia de serviciile unui birou notarial pentru a vă asigura că documentele dumneavoastră sunt autentice și valabile din punct de vedere legal în diferite situații legale și tranzacții.

Cele mai citite articole