Peștele somn, cunoscut științific sub numele de Silurus glanis, este una dintre cele mai mari și fascinante specii de pești de apă dulce. Caracterizat de dimensiuni impresionante, cu indivizi care pot atinge lungimi de peste trei metri și greutăți de peste 300 de kilograme, acest prădător acvatic a captivat de-a lungul timpului atenția pescarilor și a cercetătorilor deopotrivă. Cunoscut pentru comportamentul său nocturn și abilitatea de a se adapta la diverse tipuri de medii acvatice, peștele somn reprezintă o figură iconică în legende și povești locale din numeroase regiuni ale lumii.

Somnul – informații generale

Peștele somn (Silurus glanis) este o specie de pește de apă dulce care atrage atenția datorită dimensiunilor sale impresionante și a comportamentului său distinct. Acesta poate fi găsit în râuri, lacuri și bălți din Europa, Asia și alte părți ale lumii. Iată câteva informații generale despre somn:

 • Dimensiuni Impresionante: Somnul este unul dintre cei mai mari pești de apă dulce, cu indivizi care pot ajunge la lungimi de peste 3 metri și greutăți de peste 300 de kilograme.
 • Aspect Fizic Remarcabil: Corpul somnului este acoperit cu solzi mici și lipiciosi. Culoarea lor poate varia, de obicei fiind în nuanțe de maro sau verde, adaptându-se la mediul lor.
 • Comportament Nocturn: Somnul este cunoscut pentru activitatea sa predominant nocturnă. Pe timpul zilei, de obicei se ascunde în zone cu vegetație densă sau în apropierea substratului.
 • Prădător Agresiv: Acest pește este un prădător puternic, hrănindu-se cu o gamă largă de animale acvatice, inclusiv pești, broaște țestoase, crustacee și chiar păsări de apă.
 • Sistemul Senzorial Dezvoltat: Somnul are o serie de atribute senzoriale care îl ajută să-și localizeze hrana și să supraviețuiască în medii diverse. Au un miros puternic, o vedere bună pe timp de noapte și un sistem senzorial specializat în jurul gurii lor, numit barbela, care îi ajută să detecteze mirosurile și vibrațiile.
 • Reproducere: Perioada de reproducere a somnului are loc în lunile mai și iunie, când femela depune ouăle pe substratul ales, de obicei în zone cu vegetație sau adăposturi naturale.
 • Legende și Cultură: Datorită dimensiunilor sale impresionante și a comportamentului său misterios, somnul a captat imaginația oamenilor de-a lungul istoriei. Multe culturi au dezvoltat legende și povești despre acest pește, adesea asociat cu misterul și miturile locale.
 • Conservarea Speciei: Datorită creșterii interesului pentru pescuitul sportiv și pierderii habitatelor naturale, conservarea somnului a devenit o preocupare importantă. În unele țări, somnul este o specie protejată, iar pescuitul său poate fi reglementat.

Ce mănâncă somnul?

Somnul este un prădător agresiv și se hrănește cu o varietate largă de animale acvatice. Dieta sa variază în funcție de dimensiunea sa, de mediul în care trăiește și de disponibilitatea hranei. Iată o listă a principalelor tipuri de hrană pe care somnul le consumă:

 • Pești: Peștele somn se hrănește cu alte specii de pești, inclusiv cele mai mici decât el. El poate vâna peștii care înoată aproape de fundul apei sau în zonele cu vegetație, unde somnul se poate ascunde și aștepta momentul oportun pentru a ataca.
 • Broaște Țestoase și Crustacee: Somnul consumă, uneori, broaște țestoase mici și crustacee precum crabi și crevete, care sunt disponibile în habitatul său.
 • Nevertebrate: Insecte, viermi și alte nevertebrate acvatice pot face parte din dieta somnului, în special în cazul indivizilor mai tineri.
 • Păsări de Apă: Somnul poate ataca și consuma păsări de apă, cum ar fi rațele sau gâștele, care înoată la suprafața apei sau se adăpostesc în apropierea apei.
 • Mamifere Mici: În unele cazuri, somnul poate să se hrănească și cu mamifere mici care ajung în apă, precum șoareci de apă sau pui de mamifere acvatice.
 • Resturi Alimentare: În mod accidental, somnul poate consuma și resturi alimentare sau materie organică care ajunge în apă.

Somn – habitat

Somnul (Silurus glanis) poate fi găsit într-o gamă largă de habitate de apă dulce, inclusiv râuri, lacuri, bălți și canale. Acest pește are o adaptabilitate notabilă la medii variate și poate supraviețui în condiții diferite. Principalele exemple de habitate în care somnul poate fi găsit sunt:

 • Râuri și Fluviile Mari: Somnul se găsește adesea în râuri și fluviile mari cu apă curgătoare moderată până la lentă. Acest habitat le oferă posibilitatea de a se ascunde în zonele cu vegetație, așteptând prada sau a găsi adăposturi în gropi și sub stânci.
 • Lacuri și Bălți Mari: Somnul poate fi găsit și în lacuri mari, bălți sau acumulări de apă unde are suficient spațiu pentru a se deplasa și pentru a căuta hrană. Aici, poate să-și găsească adăpost în zonele cu vegetație acvatică sau în zonele mai adânci ale apei.
 • Delta Râurilor: Habitaturile deltelor râurilor, cu brațe de apă, canale și zone umede, pot oferi somnului o varietate de medii pentru hrănire și adăpost.
 • Zonele Cu Vegetație Densă: Somnul poate fi găsit în zonele cu vegetație acvatică densă, cum ar fi stufuri și trestii, unde își poate construi adăposturi și unde poate vâna prada care se ascunde în aceste medii.
 • Ape În Parcuri sau Zone Umane: Uneori, somnul poate fi găsit în lacuri sau bălți din parcuri, grădini zoologice sau alte zone urbane cu apă. Aceste locuri pot oferi habitaturi variate, dar pot fi, de asemenea, expuse la influențele activităților umane.
 • Ape stătătoare: Deși preferă de obicei apele curgătoare sau cu un ușor curent, somnul poate supraviețui și în apele stătătoare, cu condiția să aibă acces la adăposturi și hrană.

Somn – reproducere

Somn - reproducere

Sursa foto

 • Sezonul de Reproducere: Reproducerea somnului are loc de obicei în primăvara târzie sau vara timpurie, în funcție de regiune și de temperatura apei. În multe zone, perioada de reproducere poate fi în luna mai sau iunie.
 • Selectarea Partenerului: În timpul sezonului de reproducere, somnii încep să caute parteneri de reproducere. Masculii și femelele pot emite semnale chimice și vibrații pentru a atrage atenția potențialilor parteneri.
 • Depunerea Ouălor: Femela somn depune ouăle într-un loc protejat, cum ar fi zonele cu vegetație densă sau sub suprafețe submerse, cum ar fi bușteni sau pietre. Ea poate depune o cantitate semnificativă de ouă, în funcție de dimensiunea și vârsta sa.
 • Fertilizarea: După ce ouăle sunt depuse, masculii eliberează spermă pentru a fertiliza ouăle. Aceasta poate avea loc în apropierea locului în care ouăle au fost depuse.
 • Îngrijirea Ouălor: Uneori, masculul poate rămâne în apropierea ouălor pentru a le proteja și a asigura o circulație adecvată a apei în jurul acestora. Acest comportament poate varia în funcție de indivizi și de condițiile de mediu.
 • Ecloziunea Ouălor: După un timp, ouăle se vor ecloza, iar puii somn vor ieși din ouă. Acești pui sunt fragili și pot avea nevoie de un mediu protejat pentru a supraviețui.
 • Dezvoltarea Puiilor: Puii somn sunt inițial mici și vulnerabili. Ei se hrănesc cu organisme microscopice și apoi treptat trec la hrana viețuitoarelor mai mari, pe măsură ce cresc.

Cât de mare crește somnul?

Somnul (Silurus glanis) este unul dintre cei mai mari pești de apă dulce, ceea ce îl face să fie impresionant și captivant pentru pescari și biologi deopotrivă. Dimensiunile somnului pot varia în funcție de factori precum habitatul, disponibilitatea hranei și condițiile de mediu. Cu toate acestea, în mod general, somnul poate crește în lungime și greutate semnificativă.

Indivizii mai tineri și mai mici pot avea dimensiuni cuprinse între câțiva centimetri și câțiva zeci de centimetri. Cu toate acestea, somnii maturi și bine hrăniți pot atinge dimensiuni impresionante. Iată o estimare a dimensiunilor la vârste și stadii diferite de dezvoltare:

 • Pui: Puii somn pot măsura în jur de câțiva centimetri în primele luni de viață, depinzând de mediul și condițiile de creștere.
 • Adolescenți: Pe măsură ce cresc, somnii pot ajunge la dimensiuni de 30-60 de centimetri sau chiar mai mari în primii ani de viață.
 • Maturi: Somnii adulți, care au atins maturitatea sexuală, pot avea dimensiuni impresionante, cu lungimi cuprinse între 1 și 3 metri sau mai mult, iar greutatea lor poate ajunge la sute de kilograme. Cei mai mari indivizi înregistrati pot depăși 3 metri în lungime și să cântărească peste 300 de kilograme.

Somn – importanță ecologică

Somnul (Silurus glanis) joacă un rol semnificativ în ecosistemele acvatice și are o importanță ecologică notabilă. Aici sunt câteva aspecte care evidențiază importanța acestui pește în cadrul ecosistemelor:

 • Controlul Populațiilor de Pești: Somnul este un prădător de vârf în multe ecosisteme acvatice, hrănindu-se cu alte specii de pești și organisme acvatice. Această activitate de vânătoare ajută la menținerea unui control asupra populațiilor de prăzi, contribuind astfel la menținerea echilibrului trofic în ecosistem.
 • Reciclarea Nutrienților: Prin hrănirea cu o varietate de organisme, somnul contribuie indirect la reciclarea nutrienților în ecosistemul acvatic. Resturile și excrețiile rezultate din hrănirea sa pot fi transformate în substanțe nutritive esențiale pentru alte organisme, susținând astfel lanțurile trofice.
 • Diversitatea Biodiversității: Prezența somnului într-un ecosistem poate influența structura comunităților de organisme, contribuind astfel la diversitatea biodiversității. Acest lucru se datorează interacțiunilor complexe pe care le are somnul cu alte specii de pești, organisme acvatice și habitatul în sine.
 • Reprezentarea Speciilor Locale: Pentru multe comunități locale și culturi, somnul reprezintă o specie importantă și emblematică. Pescuitul sportiv și tradițiile legate de somn pot aduce beneficii economice și sociale comunităților locale, contribuind la conservarea patrimoniului cultural și natural.
 • Indicator al Calității Mediului: Prezența și starea somnului într-un ecosistem poate oferi indicii asupra sănătății generale a mediului acvatic. Datorită rolului său în lanțurile trofice și a interacțiunilor cu alți factori ecologici, starea populațiilor de somn poate fi un indicator al schimbărilor în calitatea apei și a ecosistemului.
 • Conservarea Habitatelor Acvatice: Importanța somnului în cadrul ecosistemelor poate spori interesul pentru conservarea habitatelor acvatice naturale. Menținerea unor habitaturi adecvate pentru somn poate avea beneficii semnificative pentru alte specii și pentru funcționarea generală a ecosistemului.

Curiozități despre somn

Curiozități despre somn

Sursa foto

 • Longevitate Impresionantă: Somnii pot trăi o perioadă remarcabilă de timp. S-au înregistrat exemplare care au ajuns la vârsta de peste 80 de ani, ceea ce îi face printre cei mai longevivi pești de apă dulce.
 • Sistemul Senzorial Puternic: Somnul are un sistem senzorial dezvoltat pentru a-și localiza hrana în mediul său. Barbela, un organ specializat situat în jurul gurii, conține numeroși receptori chimici și tactili, ajutându-l să detecteze mirosurile și vibrațiile în apă.
 • Comportament Nocturn: Somnul este cunoscut pentru a fi activ mai ales pe timpul nopții, devenind mai puțin vizibil în timpul zilei. Acest comportament nocturn îi ajută să evite prădătorii și să-și optimizeze șansele de vânătoare.
 • Adaptare la Medii Variate: Somnul este cunoscut pentru capacitatea sa de a se adapta la o gamă largă de habitate acvatice. De la râuri și lacuri la canale și bălți, somnul poate fi găsit într-o varietate de medii și condiții.
 • Vorbitor de Povești: În multe culturi, somnul este asociat cu povești și legende locale. De-a lungul timpului, dimensiunea sa imensă și comportamentul său misterios au inspirat imaginația oamenilor în diferite părți ale lumii.
 • Albinism și Varietăți Colorate: Uneori, somnii pot prezenta varietăți de culoare neobișnuite, inclusiv albinismul, care îi face să aibă o nuanță albă. De asemenea, au fost înregistrați somni cu culori neobișnuite, cum ar fi albastru sau chiar galben.
 • Dieta Variată: Dieta somnului poate varia de la prăzi mici, cum ar fi viermii și insectele, până la pești mai mari și alte animale acvatice. Această adaptabilitate în hrănire îi ajută să supraviețuiască în medii diverse.
 • Calme și Stres Rezistent: Somnii au fost studiați pentru abilitatea lor de a rămâne calmi în situații stresante, cum ar fi capturarea sau manipularea de către oameni. Acest comportament poate fi legat de nivelurile lor scăzute de cortizol, un hormon al stresului.

Cum se poate găti somnul?

 • Prăjit sau Gătit la Grătar: Prăjirea sau gătitul la grătar sunt metode populare de preparare pentru somn. Înainte de gătit, peștele poate fi condimentat cu sare, piper și ierburi aromatice. Se poate unge cu puțin ulei pentru a evita lipirea de grătar. Gătirea la grătar îi conferă o crustă crocantă și un gust minunat.
 • Cuptor: Somnul poate fi copt în cuptor împreună cu diverse legume și arome. Se pot folosi felii de lămâie, usturoi, mărar sau alte condimente pentru a-i accentua aroma. Pregătiți-l pe o tavă unsă cu puțin ulei sau în folie de aluminiu pentru a păstra umiditatea.
 • Pe Plită: Gătitul pe plită este o altă opțiune. Se poate găti somnul într-o tigaie cu puțin ulei sau unt. Pregătiți-l simplu, adăugând condimente și arome după gust.
 • La Aburi: Gătitul la aburi este o metodă sănătoasă pentru prepararea somnului. Poate fi gătit într-un cuptor cu aburi sau într-un recipient special pentru aburit.
 • Supă sau Ciorbă: Carnea somnului poate fi folosită și în prepararea supelor sau ciorbelor, oferind o aromă și o textură distinctă.
 • Marinat: Somnul poate fi marinat într-un amestec de ierburi, ulei, lămâie și condimente pentru a-i conferi o aromă intensă înainte de a-l găti în diferite moduri.
 • File: Dacă preferați să evitați oasele, puteți alege să gătiți fileuri de somn. Acestea pot fi pregătite în aceleași moduri menționate mai sus.

Rețete cu somn

Somn la Grătar cu Ierburi Aromatice

Somn la Grătar cu Ierburi Aromatice

Sursa foto

Ingrediente:

 • Fileuri de somn (1-2 bucăți per persoană)
 • Ierburi aromatice proaspete (cimbru, rozmarin, pătrunjel, oregano etc.)
 • Ulei de măsline
 • Sare și piper după gust

Instrucțiuni:

 1. Spălați și uscați bine fileurile de somn folosind șervețele de hârtie.
 2. Pregătiți ierburile aromatice prin tăierea lor în bucăți mici.
 3. Ungeți fileurile de somn cu ulei de măsline, apoi presărați ierburile aromatice, sarea și piperul.
 4. Încingeți grătarul la foc mediu sau pregătiți o tigaie grill antiaderentă.
 5. Gătiți fileurile de somn pe grătar sau în tigaie timp de aproximativ 3-4 minute pe fiecare parte sau până când carnea este albă și se desface ușor.
 6. Serviți somnul la grătar cu ierburi aromatice alături de legume proaspete sau garnituri la alegere.

File de Somn în Sos de Smântână și Mărar

Ingrediente:

 • Fileuri de somn (1-2 bucăți per persoană)
 • Sare și piper după gust
 • Ulei de măsline
 • 200 ml smântână
 • Mărar proaspăt tocat

Instrucțiuni:

 1. Condimentați fileurile de somn cu sare și piper pe ambele părți.
 2. Încingeți puțin ulei de măsline într-o tigaie la foc mediu.
 3. Gătiți fileurile de somn în tigaie timp de aproximativ 3-4 minute pe fiecare parte sau până când se rumenesc ușor și sunt gata.
 4. Într-o altă tigaie, încălziți smântâna la foc mic până începe să se încălzească.
 5. Adăugați mărarul tocat în sosul de smântână și amestecați bine.
 6. Așezați fileurile de somn gătite pe farfurie și turnați sosul de smântână și mărar peste ele.
 7. Serviți fileurile de somn în sos de smântână și mărar cu garnituri sau legume la alegere.

Somn la grătar cu ierburi aromatice

Ingrediente:

 • fileuri de somn (1-2 bucăți per persoană)
 • ierburi aromatice proaspete (cimbru, rozmarin, pătrunjel, oregano etc.)
 • ulei de măsline
 • sare și piper după gust

Instrucțiuni:

 1. Spălați și uscați bine fileurile de somn folosind șervețele de hârtie.
 2. Pregătiți ierburile aromatice prin tăierea lor în bucăți mici.
 3. Ungeți fileurile de somn cu ulei de măsline, apoi presărați ierburile aromatice, sarea și piperul.
 4. Încingeți grătarul la foc mediu sau pregătiți o tigaie grill antiaderentă.
 5. Gătiți fileurile de somn pe grătar sau în tigaie timp de aproximativ 3-4 minute pe fiecare parte sau până când carnea este albă și se desface ușor.
 6. Serviți somnul la grătar cu ierburi aromatice alături de legume proaspete sau garnituri la alegere.

File de somn în sos de smântână și mărar

Ingrediente:

 • fileuri de somn (1-2 bucăți per persoană)
 • sare și piper după gust
 • ulei de măsline
 • 200 ml smântână
 • mărar proaspăt tocat

Instrucțiuni:

 1. Condimentați fileurile de somn cu sare și piper pe ambele părți.
 2. Încingeți puțin ulei de măsline într-o tigaie la foc mediu.
 3. Gătiți fileurile de somn în tigaie timp de aproximativ 3-4 minute pe fiecare parte sau până când se rumenesc ușor și sunt gata.
 4. Într-o altă tigaie, încălziți smântâna la foc mic până începe să se încălzească.
 5. Adăugați mărarul tocat în sosul de smântână și amestecați bine.
 6. Așezați fileurile de somn gătite pe farfurie și turnați sosul de smântână și mărar peste ele.
 7. Serviți fileurile de somn în sos de smântână și mărar cu garnituri sau legume la alegere.

Somn la cuptor cu legume proaspete

Somn la cuptor cu legume proaspete

Sursa foto

Ingrediente:

 • fileuri de somn (1-2 bucăți per persoană)
 • legume proaspete (cum ar fi morcovi, cartofi, dovlecei, ardei etc.)
 • ulei de măsline
 • sare și piper după gust
 • ierburi aromatice (opțional, de ex. cimbru, rozmarin)

Cele mai citite articole

Instrucțiuni:

 1. Preîncălziți cuptorul la 180°C.
 2. Pregătiți legumele, tăindu-le în bucăți potrivite.
 3. Așezați legumele într-o tavă unsă cu ulei de măsline și condimentați-le cu sare, piper și, opțional, ierburi aromatice.
 4. Pregătiți fileurile de somn prin condimentarea lor cu sare și piper.
 5. Așezați fileurile de somn peste legume în tavă.
 6. Acoperiți tava cu folie de aluminiu și puneți-o în cuptor pentru aproximativ 20-25 de minute sau până când somnul este gătit și legumele sunt moi.
 7. După gătire, puteți servi somnul la cuptor cu legumele proaspete alături.

Supă de somn cu legume și tăiței

Ingrediente:

 • carne de somn (cu os) sau fileuri de somn (1-2 bucăți)
 • legume pentru supă (morcovi, țelină, ceapă, cartofi etc.)
 • tăiței sau fidea
 • sare și piper după gust
 • mărar sau pătrunjel tocat pentru garnisire

Instrucțiuni:

 1. Pregătiți un bouillon de legume sau carne, fiind siguri că este bine sărat.
 2. Adăugați legumele pentru supă în bouillon și lăsați-le să fiarbă până când devin moi.
 3. Dacă folosiți carne de somn cu os, scoateți oasele și păstrați carnea dezmembrată.
 4. Adăugați carnea de somn sau fileurile tăiate în bucăți în supă și lăsați-le să fiarbă împreună pentru a se încălzi.
 5. Separat, gătiți tăițeii sau fideaua conform instrucțiunilor de pe ambalaj.
 6. Adăugați tăițeii sau fideaua gătiți în supă.
 7. Condimentați cu sare și piper după gust și serviți supa de somn cu legume și tăiței, presărând deasupra mărar sau pătrunjel tocat.

Somn marinat în lămâie și usturoi

Ingrediente:

 • fileuri de somn (1-2 bucăți per persoană)
 • suc de lămâie
 • căței de usturoi, zdrobiți sau tocați
 • ulei de măsline
 • sare și piper după gust

Instrucțiuni:

 1. Amestecați într-un bol sucul de lămâie, usturoiul, uleiul de măsline, sarea și piperul pentru a forma marinada.
 2. Pregătiți fileurile de somn prin condimentarea lor cu puțină sare.
 3. Așezați fileurile de somn în marinadă și lăsați-le să se marineze în frigider timp de cel puțin 30 de minute, întorcându-le ocazional pentru a se asigura că sunt bine acoperite.
 4. Pregătiți un grătar sau o tigaie grill la foc mediu.
 5. Gătiți fileurile de somn marinat pe grătar sau în tigaie timp de aproximativ 3-4 minute pe fiecare parte sau până când carnea este albă și se desface ușor.
 6. Serviți somnul marinat în lămâie și usturoi alături de garnituri și legume proaspete.

Somn la abur cu sos de unt și mirodenii

Ingrediente:

 • fileuri de somn (1-2 bucăți per persoană)
 • sare și piper după gust
 • unt
 • mirodenii (cum ar fi cimbru, rozmarin, pătrunjel etc.)

Instrucțiuni:

 1. Condimentați fileurile de somn cu sare și piper pe ambele părți.
 2. Pregătiți un recipient pentru aburit sau oala cu capac, pe care să-l pregătiți pentru a coace somnul la aburi.
 3. Încălziți untul într-o tigaie mică la foc mic și adăugați mirodeniile, amestecându-le în unt.
 4. Așezați fileurile de somn în recipientul pentru aburit.
 5. Turnați sosul de unt cu mirodenii peste somn.
 6. Acoperiți recipientul cu un capac și gătiți somnul la aburi timp de aproximativ 10-15 minute sau până când carnea este albă și se desface ușor.
 7. Serviți somnul la abur cu sos de unt și mirodenii alături de garnituri sau legume la alegere.

Ciorbă de somn cu borș și leuștean

Ciorbă de somn cu borș și leuștean

Sursa foto

Ingrediente:

 • carne de somn (cu os) sau fileuri de somn (1-2 bucăți)
 • legume pentru supă (morcovi, țelină, ceapă, cartofi etc.)
 • borș de casă sau din comerț
 • sare și piper după gust
 • leuștean proaspăt tocat pentru garnisire

Instrucțiuni:

 1. Pregătiți un bouillon de legume sau carne, fiind siguri că este bine sărat.
 2. Adăugați legumele pentru supă în bouillon și lăsați-le să fiarbă până când devin moi.
 3. Dacă folosiți carne de somn cu os, scoateți oasele și păstrați carnea dezmembrată.
 4. Adăugați carnea de somn sau fileurile tăiate în bucăți în supă și lăsați-le să fiarbă împreună pentru a se încălzi.
 5. Adăugați borsul în supă și amestecați bine. Gătiți pentru încă câteva minute.
 6. Condimentați cu sare și piper după gust și serviți ciorba de somn cu bors și legume, presărând leuștean proaspăt deasupra.

Somn în crustă de alune și condimente

Ingrediente:

 • fileuri de somn (1-2 bucăți per persoană)
 • sare și piper după gust
 • alune măcinate sau făină de alune
 • condimente (cum ar fi cimbru, paprika, usturoi pudră etc.)
 • ou pentru uns

Instrucțiuni:

 1. Condimentați fileurile de somn cu sare și piper pe ambele părți.
 2. Pregătiți o amestecătură de alune măcinate sau făină de alune cu condimentele preferate.
 3. Treceti fileurile de somn prin ou bătut și apoi prin amestecul de alune și condimente, astfel încât să se formeze o crustă pe ele.
 4. Încălziți puțin ulei de măsline într-o tigaie la foc mediu.
 5. Gătiți fileurile de somn cu crustă de alune timp de aproximativ 3-4 minute pe fiecare parte sau până când crusta devine aurie și crocantă, iar somnul este gătit în interior.
 6. Serviți somnul cu crustă de alune și condimente cu garnituri sau legume la alegere.

Somn prăjit în tigaie cu sos de capere

Ingrediente:

 • fileuri de somn (1-2 bucăți per persoană)
 • făină pentru învelit somnul
 • sare și piper după gust
 • ulei de măsline pentru prăjit
 • sos de capere (preparat sau din comerț)

Instrucțiuni:

 1. Condimentați fileurile de somn cu sare și piper pe ambele părți.
 2. Într-o farfurie, puneți puțină făină și învăluiți fiecare fileu de somn în făină, asigurându-vă că este acoperit uniform.
 3. Încălziți uleiul de măsline într-o tigaie la foc mediu.
 4. Gătiți fileurile de somn în tigaie timp de aproximativ 3-4 minute pe fiecare parte sau până când se rumenesc frumos și sunt gata.
 5. Într-o tigaie separată, încălziți sosul de capere.
 6. După ce fileurile de somn sunt gata, serviți-le cu sos de capere peste, alături de garnituri sau legume la alegere.

Rulouri de somn umplute cu spanac și brânză

Rulouri de somn umplute cu spanac și brânză

Sursa foto

Ingrediente:

 • fileuri de somn (1-2 bucăți per persoană)
 • frunze proaspete de spanac
 • brânză (cum ar fi feta, mozzarella, brânză proaspătă)
 • sare și piper după gust
 • ață culinară sau scobitori pentru fixare

Instrucțiuni:

 1. Pregătiți fileurile de somn prin condimentarea lor cu sare și piper pe ambele părți.
 2. Pregătiți frunzele proaspete de spanac și brânza, tăind-o în bucăți potrivite.
 3. Așezați câteva frunze de spanac și brânza tăiată în mijlocul fiecărui fileu de somn.
 4. Rulați fileurile de somn în jurul umpluturii și fixați-le cu ață culinară sau scobitori pentru a păstra forma.
 5. Încălziți puțin ulei de măsline într-o tigaie la foc mediu.
 6. Gătiți rulourile de somn umplute în tigaie timp de aproximativ 3-4 minute pe fiecare parte sau până când somnul este gătit și umplutura este încălzită.
 7. După gătire, serviți rulourile de somn umplute cu spanac și brânză alături de garnituri sau legume la alegere.

Somn – contraindicații

Somnul este un pește sănătos și delicios, însă, ca oricare alt aliment, ar trebui consumat cu măsură și luând în considerare anumite contraindicații sau precauții. Iată câteva aspecte importante de luat în considerare:

 • Alergii alimentare: Persoanele cu alergie la pește sau fructe cu coajă lemnoasă (cum sunt alunele) ar trebui să evite somnul preparat în anumite moduri, cum ar fi în crustă de alune, pentru a preveni reacțiile alergice.
 • Sarcină și alăptare: Pentru femeile însărcinate sau care alăptează, este important să limiteze consumul de pești mari precum somnul, deoarece aceștia pot conține niveluri mai ridicate de metale grele, cum ar fi mercurul. Aceste substanțe pot avea impact asupra dezvoltării fetale și a nou-născuților.
 • Probleme de sănătate preexistente: Persoanele cu afecțiuni renale sau biliare ar trebui să consulte un medic înainte de a consuma pești cu un conținut ridicat de grăsimi, cum este somnul. Aceste condiții pot necesita o dietă specială.
 • Interacțiuni cu medicamente: Consumul de somn sau de pește în general poate interacționa cu anumite medicamente, în special cele utilizate pentru subțierea sângelui. Consultați medicul înainte de a face modificări majore în dietă.
 • Colesterol ridicat: Somnul, așa cum și alte tipuri de pește, conține grăsimi sănătoase, dar și colesterol. Persoanele cu nivel ridicat de colesterol ar trebui să limiteze consumul de alimente bogate în colesterol.

Somn – beneficii și proprietăți

Somnul este un pește care oferă numeroase beneficii pentru sănătate datorită conținutului său nutritiv și profilului de grăsimi sănătoase:

 • Proteină de calitate: Somnul este o sursă bună de proteine de înaltă calitate, esențiale pentru construirea și regenerarea țesuturilor din corp, inclusiv a mușchilor, pielii și organelor.
 • Acizi grași omega-3: Este bogat în acizi grași omega-3, în special acidul docosahexaenoic (DHA) și acidul eicosapentaenoic (EPA). Acești acizi grași esențiali sunt benefici pentru sănătatea creierului, a sistemului nervos și a inimii.
 • Sănătatea inimii: Acizii grași omega-3 din somn au fost asociati cu reducerea riscului de boli de inimă prin scăderea nivelului de trigliceride din sânge, reducerea tensiunii arteriale și îmbunătățirea funcției cardiovasculare.
 • Antiinflamator și antioxidant: Somnul conține substanțe cu proprietăți antiinflamatorii și antioxidante, cum ar fi seleniul și vitamina E, care ajută la combaterea stresului oxidativ și a inflamației în corp.
 • Sănătatea oaselor: Conținutul de vitamina D și calciu în somn contribuie la menținerea sănătății oaselor și a dinților, fiind importante pentru absorbția calciului și reglarea metabolismului osos.
 • Sănătatea ochilor: Acizii grași omega-3, în special DHA, sunt esențiali pentru sănătatea ochilor, susținând funcția retinei și prevenind degenerescența maculară legată de vârstă.
 • Sănătatea creierului: Acizii grași omega-3 din somn au fost asociati cu îmbunătățirea funcției cognitive, a memoriei și a concentrării, precum și cu reducerea riscului de tulburări cognitive.
 • Îmbunătățirea stării de spirit: Consumul de somn poate contribui la echilibrarea stării de spirit și la reducerea riscului de tulburări de dispoziție, cum ar fi depresia și anxietatea.
 • Sănătatea pielii: Acizii grași omega-3 și vitamina E din somn contribuie la menținerea sănătății pielii, susținând hidratarea și reducând inflamațiile cutanate.
 • Reglarea greutății: Somnul este o sursă de proteine slabe, ceea ce îl face să fie o opțiune sățioasă pentru mese, susținând senzația de sațietate și contribuind astfel la controlul greutății.

Cum alegi corect somnul pentru gătit?

Pentru a alege corect somnul pentru gătit și pentru a te asigura că ai parte de o experiență culinară de calitate, este important să fii atent la câteva aspecte cheie. Iată câteva sfaturi pentru a alege somnul potrivit:

 • Prospețime și aspect: Alege fileuri sau bucăți de somn care arată proaspete și curate. Carnea ar trebui să fie fermă, fără urme de decolorare sau miros ciudat.
 • Miros: Somnul proaspăt ar trebui să aibă un miros de mare, curat și ușor. Evită bucățile de somn cu miros pronunțat de amoniac sau mirosuri neplăcute.
 • Ochi clari: Dacă alegi un somn întreg, privirea ochilor săi ar trebui să fie limpede și strălucitoare, nu opacă sau murdară.
 • Solzi: Solzii peștelui ar trebui să fie strălucitori, lipiți de corp și să nu se desprindă ușor.
 • Textură: Carnea de somn ar trebui să fie compactă și umedă, fără să fie lipicioasă sau vâscoasă.
 • Expresia branhială: Dacă alegi un somn întreg, aruncă o privire la branhii. Acestea ar trebui să fie de culoare roz sau roșu deschis, fără pete sau semne de deteriorare.
 • Conținut de grăsimi: În funcție de modul în care vrei să gătești somnul, poți alege bucăți cu mai multă sau mai puțină grăsime. De exemplu, pentru gătitul la grătar sau la cuptor, poți alege fileuri cu mai puține grăsimi, în timp ce pentru preparate mai umede sau cu sosuri, fileurile cu puțină grăsime pot adăuga savoare.
 • Provenienta: În funcție de opțiunile tale și de preocupările legate de durabilitate, poți alege să cumperi somn din surse durabile și certificate, precum cele cu eticheta MSC (Marine Stewardship Council).
 • Gata pentru gătit: În cazul în care preferi să nu faci curățarea și pregătirea peștelui, poți alege bucăți de somn care au fost deja curățate și filetate înainte de a fi vândute.
 • Comunică cu vânzătorul: În unele cazuri, sfaturile și recomandările unui specialist în pește din magazin pot fi foarte utile. Nu ezita să întrebi despre proveniența, proaspătimea și modurile de gătire potrivite pentru somn.

Peștele somn reprezintă o alegere culinară apreciată pentru gustul său delicat și textura sa fermă. Cu o varietate de opțiuni de gătit, de la preparate la grătar sau cuptor, până la supe și mâncăruri sofisticate, somnul este versatil și poate satisface preferințele culinare ale multor persoane. Bogat în acizi grași omega-3, proteine și nutrienți esențiali, acest pește contribuie la sănătatea creierului, a inimii, a ochilor și la întărirea sistemului osos. Cu toate aceste beneficii și calități nutritive, somnul aduce un plus în diversificarea dietelor sănătoase și în meniurile gustoase ale celor care apreciază bucătăria sănătoasă și plină de savoare.

Cele mai citite articole