Deseori, cei care se prezintă într-un cabinet de notariat sector 1 o fac pentru moştenire. Notarul este, aşadar, obligat să prezinte toate informaţiile referitoare la dreptul de moştenire al soţului supravieţuitor în concurs cu oricare din clasele de moştenitori legali sau în lipsa rudelor de până la gradul IV. Soţul supravieţuitor nu face parte din clasele moştenitorilor legali, însă este chemat la moştenire în concurs cu orice alt moştenitor legal din orice clasă ar face parte. Soţul supravieţuitor nu este înlăturat de la moştenire de nicio clasă de moştenitori, însă nici nu poate înlătura vreo clasă de moştenitori de la succesiune.

Cota şi dreptul de moştenire al soţului supravieţuitor

Soţul supravieţuitor nu face parte din nicio clasă de moştenitori legali, însă este chemat la moştenire în concurs cu oricare din clasele de moştenitori legali. Acesta nu este înlăturat de la moştenire de nicio altă clasă de moştenitori şi nici nu înlătură vreo clasă de moştenitori de la succesiune. Astfel, soţul supravieţuitor are o cotă de:

  • ½ din moştenire când este în concurs cu clasa descendenţilor, indiferent de numărul lor;
  • 1/3 din moştenire când este în concurs cu clasa descendenţilor privilegiaţi şi colateralii privilegiaţi indiferent de numărul lor;
  • ½ din moştenire când soţul este în concurs cu ascendenţii privilegiaţi sau colateralii privilegiaţi;
  • ¾ din moştenire când este în concurs cu ascendenții ordinari de clasa a treia sau colateralii ordinari de clasa a patra, indiferent de numărul lor.

Cele mai citite articole

În lipsa rudelor sau în cazul în care rudele nu pot sau nu vor să vină la moştenire, soţul supravieţuitor culege masa succesorala lăsată de soţul decedat. De asemenea, în cazul în care soţul supravieţuitor vine la concurs cu una din clasele de moştenitori legali, cota ce i se cuvine se stabileşte cu întâietate faţă de cotele legale ale claselor de moştenitori concurente.

Când soţul supravieţuitor concurează cu două clase de moştenitori legali

În cazul dezmoştenirii directe totale a tuturor moştenitorilor legali nerezervatari dintr-o clasă, problema concurenţei nu se pune, pentru că aceştia nu se prezintă la moştenire, astfel încât cota soţului supravieţuitor se stabileşte în raport cu moştenitorii cu care concurează efectiv. În schimb, în cazul în care din clasa a doua de moştenitori legali formată şi din ascendenţi privilegiaţi şi din colaterali privilegiaţi au fost dezmoşteniţi de părinţi, aceştia vor culege 1/6 din moştenire având calitatea de rezervatari, astfel încât la stabilirea cotei soţului să se ţină cont de prezenţa lor.

Dacă, în urma dezmoştenirii unor moştenitori legali, soţul supraviețuitor concurează cu moştenitori din două clase de moştenitori legali, cota soţului supravieţuitor se stabileşte că şi atunci când acesta ar fi venit în concurs numai cu cea mai apropiată dintre clase. Concrt, dacă a fost dezmoştenit direct şi tatăl copilului defunctului şi soţul supravieţuitor vin în concurs cu copilul, cota soţului va fi o pătrime din moştenire, stabilindu-se ca şi cum soţul ar fi venit în concurs doar cu clasa I de moştenitori.

Cele mai citite articole